De reis van het denken

De ideeënleer is een werkwijze welke mij zeer aanspreekt. Als een kwestie zich in praktijk als lastig, verhard of ongrijpbaar voordoet, juist dan regisseert de ideeënleer samen met de deelnemer(s) de af te leggen route om in vorm te komen. De reis van het denken gaat van start zonder precies te weten welke vragen en antwoorden er op je pad komen, maar het komt eigenlijk altijd verrassend goed.

Formuleer een idee en jij, je team of organisatie krijgt richting

De ideeënleer heeft als doel om het idee te vinden. Een beeld dat de ware betekenis van de kwestie laat zien. Onderliggende structuur is de tetractys. Een wiskundige figuur bestaande uit de getallen één tot en met tien. Gerangschikt in de vorm van een driehoek. De methode onderzoekt de reis van het denken. Door deze systematiek kom je in dialoog tot de kern van een vraagstuk, ontwikkel je een visie om deze, op een beeldende manier en/of onder woorden te brengen. Het leert je trage vragen te stellen, verdiepende antwoorden te krijgen en geduld op te brengen. Het idee geeft de optimale vorm aan, van de onderzochte kwestie én van de persoon die haar onderzoekt.

De reis van het denken wordt in praktijk gebracht door er samen op uit te gaan. De onderzoeksvraag staat hierin centraal. De natuur is het decor en wij zijn samen de spelers op het veld. Het is een praktische toepassing van de theoretische filosofie en het werkt echt!

Nellie is licentiehouder van de methode en zij maakt graag tijd vrij voor een nadere kennismaking.

Internationale school voor Wijsbegeerte
Tetractys - Ideeënleer
Internationale school voor Wijsbegeerte
Tetractys - Ideeënleer