Gevoel

Het is jouw gevoel wat bepalend is of iets wel of niet kan. Pesten, roddelen, intimidatie of buitensluiten, het maakt niet uit wat. Soms begint het als een grap en eindigt het in tranen.

Gedrag

Niet iedereen is zich bewust van grensoverschrijdend gedrag, waardoor dit gedrag soms jarenlang ongestoord kan blijven bestaan. Totdat iemand de ander confronteert en dan zijn de poppen aan het dansen.

Gevolg

Er komt een moment dat jij het gedrag van de ander niet meer kunt negeren. Je werkplezier wordt minder, je wordt er ziek van of er ontstaan burn-out klachten. Een conflict, ontslag of erger wordt actueel.

Op of over jouw grens? Jij bepaalt of het gedrag van de ander over de grens is

Een organisatie is verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Dit is geen luxe. Medewerkers hebben daar recht op. Het is belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Zaken die de medewerker hebben gekwetst, waardoor de werkomgeving niet veilig meer voelt.

Een medewerker bepaalt zelf wie er over de grens is gegaan. Een vertrouwenspersoon luistert en oordeelt niet, maar staat naast de medewerker. Als de medewerkers het willen worden gesprekken samen voorbereid. Op verzoek van de medewerker kan de vertrouwenspersoon aanwezig zijn bij gesprekken met anderen. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Niet alles hoort echter bij een vertrouwenspersoon thuis. Stel dat er sprake is van werkdruk of een arbeidsconflict, dan kun je wel altijd vertellen wat je daarin dwars zit of waar je tegenaan loopt. Daarna wordt samen gekeken hoe jij verder wil.  Een vertrouwenspersoon is er voor de opvang en ondersteuning van de medewerker, informeert en inspireert de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en management.

LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Hobéon SKO
LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Hobéon SKO