Nellie van der Made

Nellie van der Made

 

Praktische wijsheid

Systematisch denken

Ik wilde de wijze vrouw op de hoek worden

Een wijze vrouw is voor mij iemand waar je terecht kunt met vragen, kwesties of dilemma’s. Inmiddels ben ik van een eigenwijze vrouw op mijn eigen wijze gegroeid tot die wijze vrouw.

Graag zet ik deze wijsheid in voor diegenen die er samen niet uitkomen. Luisterend, vanuit echte belangstelling en er zijn voor diegene(n) met zijn of haar kwestie. Als MfN-registermediator, vertrouwenspersoon en visieontwikkelaar.

Mijn aanbod is door de jaren heen veranderd. Denk alleen al aan de maatschappelijke ontwikkelingen en haar vraagstukken. Zij zorgen ervoor dat ik actueel, alert en deskundig blijf. Wat gebleven is, is mijn onveranderde interesse in mensen en hun vragen. Mensen zijn belangrijk voor mij. Diegenen die mij en mijn werkwijze kennen of hebben ervaren, weten dat ik een no-nonsense vakvrouw ben, zorgvuldig en met aandacht.

Soms doet mediation zijn werk en op andere momenten is luisteren als vertrouwenspersoon essentieel. In andere gesprekken tref ik vragen, dilemma’s of zorgen. Middels de reis van het denken, kunnen er soms geheel nieuwe uitkomsten, inzichten of perspectieven ontstaan. Het maakt eigenlijk niet uit of er sprake is van een klacht, bemiddeling of vertrouwenskwestie. Iedereen wil in wezen gehoord worden en erkenning krijgen voor datgene wat hen heeft geraakt.

Elke ontmoeting is en blijft voor mij speciaal!

 

Curriculum

Na diverse functies in de zorg en als trainer medezeggenschap bij de overheid start Nellie in 1998 met haar trainings- en adviespraktijk MICA.

Om kort daarna de basisopleiding en de opleiding tot familiemediator bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) af te ronden. Nellie is werkzaam als MfN-registermediator en als rechtbankmediator binnen de verwijzingsvoorziening bij de Rechtspraak.

Ze is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), als Master of Dispute Resolution (MDR) met de specialisatie Arbeid en Overheid. Nellie staat voor kwaliteit van mediation en is reeds twaalf jaar Peer Reviewer bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), Rotterdam.

De leergang Visieontwikkeling in organisaties aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISvW) in Leusden is door haar succesvol afgesloten met een meesterproef. Sinds acht jaar werkt zij bij diverse organisaties als extern vertrouwenspersoon en is voorzitter van de Gemeentelijke Ombudscommissie Assen.