Arbeid

Vaak gaat het op het werk jarenlang goed voordat het, ogenschijnlijk, vanuit het niets escaleert. De medewerker meldt zich ziek. De omgeving haalt de schouders op, of vraagt zich af wat zij hierin gemist hebben.

Familie

Bij familiezaken lijken mensen elkaar soms kwijt te raken, is er sprake van oud zeer en lukt het niet om de onvrede in de relatie te herstellen. Verwijten over en weer maken dat de afstand groeit. Het gesprek valt stil.

Overheid

Soms is er sprake van een sluimerend conflict of een eenmalige confrontatie met verstrekkende gevolgen. Een andere keer blijkt dat mensen elkaar op de werkvloer negeren, niets meer zeggen of overgaan tot de orde van de dag.

Er is geen sprake van een conflict als de ruzie begint, maar pas als het praten stopt

Het mooiste is als je je eigen conflict, ruzie of meningsverschil oplost. Lukt dit niet, dan kan mediation een goede manier zijn om het gesprek op gang te brengen. Vooruitlopend op de eerste gezamenlijke mediation kunnen individuele gesprekken plaatsvinden. Door velen wordt het als prettig ervaren, om in vrijheid datgene te zeggen wat zij kwijt willen. Daarna volgen de gezamenlijke gesprekken.

Mediation heeft een aantal ‘spelregels’. Alle deelnemers komen schriftelijke geheimhouding overeen en ondanks dat mediation een vrijwillig karakter heeft, is deelname niet vrijblijvend. Je gaat met elkaar een inspanningsverplichting aan en dat betekent dat je het beste doet om er samen uit te komen. Dit geldt ook voor de mediator. De mediator is regisseur van het proces. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de te vinden oplossing.

Het is niet te voorspellen hoeveel gesprekstijd er nodig is om tot afspraken te komen. De afspraken kunnen, indien gewenst, schriftelijk vastgelegd worden, waarbij deze door de deelnemers worden ondertekend. De beëindiging van de mediation wordt schriftelijk bevestigd.

MfN-registermediator

Met een beroepsregistratie bij het MfN-register laat je als mediator zien dat je vakbekwaam bent, werkt volgens duidelijke  kwaliteitsnormen, vakinhoudelijke richtlijnen volgt en je kennis bijhoudt door scholing en toetsing. En dat je hierop aanspreekbaar bent. Essentieel als je wilt werken binnen de verwijzingsvoorziening van de Rechtspraak.

Mfn-registermediator
Mediators Federatie Nederland Kwaliteitsregister
Vereniging van Arbeidsmediators
Mfn-registermediator
Mediators Federatie Nederland Kwaliteitsregister
Vereniging van Arbeidsmediators