MfN-registermediator

Het mooiste is als je je eigen conflict, ruzie of meningsverschil oplost. Lukt dit niet, dan kan mediation een goede manier zijn om het gesprek op gang te brengen en samen tot een oplossing te komen.

LVV-registervertrouwenspersoon

Het is belangrijk dat medewerkers de mogelijkheid hebben om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Visieontwikkelaar

De ideeënleer onderzoekt de reis van het denken. Het is een methode om systematisch en in dialoog tot de kern van een vraagstuk te komen, een visie te ontwikkelen en deze onder woorden, te brengen.

Nellie van der Made

Ik wilde altijd de wijze vrouw op de hoek worden

Een wijze vrouw is voor mij iemand waar je terecht kunt met vragen, kwesties of dilemma’s. Inmiddels ben ik van een eigenwijze vrouw op mijn eigen wijze gegroeid tot die wijze vrouw.

Graag zet ik deze wijsheid in voor diegenen die er samen niet uitkomen. Luisterend, vanuit echte belangstelling en er zijn voor diegene(n) met zijn of haar kwestie. Als MfN-registermediator, vertrouwenspersoon en visieontwikkelaar.

 

Nellie van der Made - Mica

Neem contact op