Nellie van der Made 

Zij is vanaf 1998 zelfstandig gevestigd als mediator, visieontwikkelaar en trainer te Assen. Na de basisopleiding voor mediator in 1999 bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft zij aansluitend, eveneens bij het NIP, de opleiding tot familiemediator afgerond. Vanaf 2004 staat zij ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) en is zij werkzaam als rechtbankmediator. In 2006 is zij afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), als Master of Dispute Resolution (MDR) met de specialisatie ‘Arbeid en Overheid’.

De leergang ‘Visieontwikkeling in organisaties’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISvW) in Leusden heeft zij in 2014 succesvol afgesloten met een meesterproef.

Naast haar eigen praktijk MICA werkt zij sinds 2012 vanuit de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) te Rotterdam als Peer Reviewer.

Gedurende vijf jaar was zij als trainer verbonden aan een mediationopleiding ten behoeve van de basisopleiding, het assessment en de specialisatie familieopleiding.

Zij heeft jarenlange werkervaring in diverse functies in de zorg en is sinds 2016 aangesteld als extern vertrouwenspersoon bij zorginstellingen in Drenthe. In 2018 is zij geïnstalleerd als lid en vanaf 2020 voorzitter van de Ombudscommissie Assen.